De Fontein
Hoofdvaart
Dedemsvaart
 

Beheerder
Henk  Zomer
0523 616615

 

Reservering graag  afspreken per e-mail
koster.vandedemkerk@pkn-dedemsvaart.nl

 

Naast de monumentale kerk aan de Hoofdvaart staat het kerkelijk centrum "De Fontein".
In dit centrum zijn een tweetal vergaderzalen beschikbaar.

De grote zaal wordt regelmatig gebruik voor kerkelijke samenkomsten zoals koffieochtenden en vergadering. Ook voor rouwdiensten inclusief koffie- en broodtafels wordt de zaal regelmatig gebruikt.


Ook kerkdiensten, op o.a. 2e paasdag, 2e pinksterdag en nieuwjaarsochtend worden in de Fontein gehouden. Diensten waarbij de sfeer , door intiemere ruimte, als bijzonder worden ervaren.

 

Het Kruispunt

 

Op het terrein achter de kerk vindt u het gebouw "Het Kruispunt".
Dit gebouw is speciaal ingericht voor het gebruik door- en voor jongeren. Zo is een bar ingebouwd en kunnen er disco avonden voor de jeugd worden gehouden. Maar ook het clubwerk, de kinderoppasdienst en de kindernevendienst vindt hier onderdak. Maar niet alleen de jeugd treft elkaar in dit gebouw. Elke woensdagochtend is er een koffie-ochtend waar gemeenteleden elkaar ontmoeten voor een informeel gesprek of samen wat lezen en gezellig een spelletje kunnen doen.
Het Kruispunt: een plaats waar jong en oud terecht kunnen.