Wat geloven wij:

 

De leden van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente van Dedemsvaart leggen getuigenis af van hun verbondenheid in Jezus Christus. Hij is ons heil en onze redding en Hij geeft ons zijn opdracht Hem na te volgen. Deze verbondenheid gaat boven alle verschillen uit.
Wij, de leden van bovengenoemde kerken, weten ons verbonden met de Kerk der eeuwen in een gelovig luisteren naar de Schriften en in het belijden zoals dat tot uitdrukking is gebracht in de belijdenissen van de vroege kerk en in de drie formulieren van enigheid.
Wij beseffen dat wij op elkaar zijn aangewezen door het gemeenschappelijk geroepen zijn tot het getuigenis dat Jezus Christus de Heer is en door de daaruit voortvloeiende gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor de dienst der gerechtigheid in Dedemsvaart en daarbuiten.

 

Wij spreken het volgende uit:

 

  1. Ondanks de verschillen die er bestaan in geloofsbeleving en gemeente zijn erkennen en aanvaarden wij elkaar vanuit wat voor ons beiden centraal staat: het goìoof in Jezus Christus onze Heer, zoals Hij in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en in gemeenschap met de kerk van alle eeuwen in de belijdenisgeschriften van de PKN (Protestantse Kerk in Nederland) beleden wordt.
  2. Wij zijn tot inzicht gekomen dat een gemeenschappelijke weg naar de toekomst meer dan ooit voor de hand ligt en dat de verschillen die er nog zijn tussen de kerken niet van kerkscheidende betekenis zijn, zodat wij het niet langer verantwoord vinden om uit de oproep tot eenheid van onze Heer geen consequenties te trekken.
  3. Op grond van deze overwegingen verbinden wij ons wederzijds om in nader te bepalen periode te groeien naar een (federatief) samengaan.
  4. De verdieping en uitbreiding van de samenwerking willen wij plaats laten vinden, via een tijdsplan/stappenplan, waarbinnen ruimte moet zijn voor bespreking van gesprekspunten die onderweg van belang geacht worden.