Predikanten


Noordoost:  Vacant per 5 dec 2017

Zuidwest: Ds. K. van Staveren

 

 

De heer J. Smit


Noordoost

Op dit moment is er voor dit gedeelte van onze gemeente geen predikant

Voor pastoraat wordt er waargenomen door

Ds. J. Wegerif
tel. 0548-769007 of 06-48245607
ds.Wegerif@xs4all.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Zuidwest

 

Ds. Karsten van Staveren
Tel: 0523 612425
Email: dskvanstaveren@pkn-dedemsvaart.nl

 

 

Ik ben geboren in 1975 in Chiang Mai, Thailand als kind van zendelingen. Als kind ging ik naar een Duitse zendingschool in het noorden van Thailand. In 1986 kwam ik naar Nederland, waarna ik mijn vervolgonderwijs in Heerenveen heb gevolgd. Met een gevoel van roeping ben ik in 1994 begonnen aan mijn studie theologie te Utrecht, niet wetende waar God me wilde gebruiken. In de jaren als student zocht ik mijn plek op de uitgebreide Nederlandse kerkelijke kaart. Niet in het minst tot mijn eigen verbazing bleek dat uiteindelijk binnen de Samen op Weg kerken te zijn.
In 2002 studeerde ik af, trouwde ik en werd junior predikant (vicaris) in Wijk West Woerden.
Vanaf 2005 bleek God een plek voor mij in Chiang Mai Thailand bereid te hebben als zendingspredikant aan het oudste seminarie van Thailand: het McGilvary College of Divinity. In deze stad werden onze dochter Rachel (2009) en zoon Floris (2012) geboren.

Door deze geschiedenis ben ik een mens van vele culturen en vele talen (Nederlands, Engels, Duits en Thai) geworden. Ik heb een hart voor zending . Als predikant probeer ik een verbazingwekkende God te dienen. Ik ervaar het als een voorrecht om deel uit te mogen maken van de kerk wereldwijd, ook hier in Dedemsvaart.


 


 

J. Smit - kerkelijk werker
Tel.: 0523-614005
e-mail: team-avondlicht@pkn-dedemsvaart.nl

 

 

Aan het Ommerkanaal te Dedemsvaart ben ik geboren in een gezin met vijf kinderen, vier jongens en een meisje. Na de lagere school heb ik het MULO-diploma gehaald. Ik heb daarna 40 jaar gewerkt bij wat eerst PTT heette en nu TNT Post. Ik ben getrouwd en we hebben twee kinderen, een dochter en een zoon. We zijn de trotse grootouders van vijf kleinkinderen.
 De meeste mensen zullen mij kennen van het zondagsschoolwerk dat ik 45 jaar met heel veel vreugde heb mogen doen in de Hervormde Gemeente.
Na met veel plezier bij de Post te hebben gewerkt, ben ik in augustus 1998 “Theologie” gaan studeren aan de Hogeschool Windesheim. Op verzoek van de kerkenraad van de Hervormde Gemeente verzorgde ik vanaf augustus 1997 al de godsdienstlessen op de openbare basisscholen in Dedemsvaart en Drogteropslagen en in de klassen 1 en 2 van het voortgezet onderwijs bij “De Zeven Linden”. Nadat ik geslaagd was als godsdienstleraar 2e graads” heb ik nog een jaar gestudeerd en mocht ik het diploma “kerkelijk werker” in ontvangst nemen. Toen Ds. H.J.H. Pap dit wist, heeft hij mij, na overleg met de kerkenraad, gevraagd de pastorale zorg in Zorgcentrum Avondlicht op mij te nemen. Na een aantal gesprekken, ben ik sinds januari 2004 daar nog steeds, met veel vreugde en dankbaarheid, werkzaam. Tijdens mijn werk ontdek ik hoe het geloof bij veel ouderen een belangrijk aspect in hun leven is. Het is fijn om dit werk in Gods wijngaard te mogen doen. Ik probeer al onze Hervormde Gemeenteleden jaarlijks te bezoeken in Zorgcentrum Avondlicht en in de aanleunwoningen aan de Tjalk en de Schuttevaer.