De gemeente is onderverdeeld in 4 pastorale teams, te weten
noordoost, zuidoost, zuidwest en noordwest.

Een pastoraal team bestaat uit
1 predikant,
1 pastoraal ouderling beleid,
3 sectieleiders die elk een derde deel van het geografisch gebied binnen het team onder hun hoede hebben en in elke sectie een diaken of diaconaal medewerker en aantal contactpersonen.
Daarnaast is er een pastoraal team Van Dedem Marke.

 

 

De volledige indeling vind je onder de link


Leven na verlies

Verlies hoort bij het leven zeggen we wel eens. Was het maar zo gemakkelijk als soms zo achteloos wordt opgemerkt! Een verlies kan ons helemaal van ons stuk brengen, we hebben het gevoel dat het leven niet meer wordt zoals het eerder was. Als Taakgroep Pastoraat kregen wij het verzoek of wij niet een bijeenkomst wilden organiseren voor mensen die korter of langer geleden een zoon of dochter verloren hebben. Deze bijeenkomst is bedoeld om met elkaar in alle openheid en vertrouwen te praten over de rouwgevoelens die zo’n verlies met zich meebrengt. We stellen ons voor dat er een korte inleiding wordt gegeven over de achtergronden van de ervaringen die een ingrijpend verlies met zich mee kunnen brengen. Vervolgens kunnen de aanwezigen hun verhaal delen met lotgenoten. Om naar elkaar te luisteren, elkaar te begrijpen en zelf begrepen worden en elkaar verder op weg naar de toekomst helpen. We menen dat een avond waarschijnlijk het meest geschikt is.
We willen graag weten hoe groot de belangstelling is voor een dergelijke bijeenkomst. Als u hieraan mee zou willen doen, wilt u dan vòòr 11 november contact opnemen met ds.J.van Dijk, tel.617345, dsjvandijk@pkn-dedemsvaart.nl .? De bijeenkomst zal waarschijnlijk januari/februari 2015 worden gehouden.


Huiskamer Tour

Binnenkort zult u, omdat u dat in het verleden hebt aangegeven, worden uitgenodigd voor een avond in de Huiskamer Tour. We komen samen bij gemeenteleden thuis in een setting van zo’n 10-12 deelnemers. Er zijn avonden en soms ook ochtenden of middagen. Het onderwerp is: Open armen. Aan de hand van een bekend Bijbelverhaal is een spel ontworpen met prikkelende gespreksthema’s. Heeft u geen uitnodiging ontvangen, maar wilt u toch meedoen, neem dan even contact op met uw sectieleider. De bijeenkomsten in de Huiskamer Tour worden gehouden in januari en februari 2015.

 

Bloemengroet op zondag

“We hadden zo’n leuke zondagmorgen. We kregen de bloemengroet en die werd gebracht door iemand die wij nog niet kenden. Wat hadden we een fijn gesprek.” Gemeenteleden mogen na de dienst bloemen bezorgen bij de adressen op de nieuwsbrief. En dat leidt tot verrassende ontmoetingen. U kunt de bloemen na de dienst meenemen. U kunt ook namen aandragen van gemeenteleden die een bemoediging in de vorm van een bloemetje kunnen gebruiken. Die namen kunt u opgeven bij uw predikant