De gemeente is onderverdeeld in 4 pastorale teams, te weten
noordoost, zuidoost, zuidwest en noordwest.

Een pastoraal team bestaat uit
1 predikant,
1 pastoraal ouderling beleid,
3 sectieleiders die elk een derde deel van het geografisch gebied binnen het team onder hun hoede hebben en in elke sectie een diaken of diaconaal medewerker en aantal contactpersonen.
Daarnaast is er een pastoraal team Van Dedem Marke.

 

 

De volledige indeling vind je onder de link


 


Huiskamer Tour

Binnenkort zult u, omdat u dat in het verleden hebt aangegeven, worden uitgenodigd voor een avond in de Huiskamer Tour. We komen samen bij gemeenteleden thuis in een setting van zo’n 10-12 deelnemers. Er zijn avonden en soms ook ochtenden of middagen. Het onderwerp is: Open armen. Aan de hand van een bekend Bijbelverhaal is een spel ontworpen met prikkelende gespreksthema’s. Heeft u geen uitnodiging ontvangen, maar wilt u toch meedoen, neem dan even contact op met uw sectieleider.

 

Bloemengroet op zondag

“We hadden zo’n leuke zondagmorgen. We kregen de bloemengroet en die werd gebracht door iemand die wij nog niet kenden. Wat hadden we een fijn gesprek.” Gemeenteleden mogen na de dienst bloemen bezorgen bij de adressen op de nieuwsbrief. En dat leidt tot verrassende ontmoetingen. U kunt de bloemen na de dienst meenemen. U kunt ook namen aandragen van gemeenteleden die een bemoediging in de vorm van een bloemetje kunnen gebruiken. Die namen kunt u opgeven bij uw predikant