College van Kerkrentmeesters

- Stuurgroep Fondsenwerving
- kosters
- organisten
- collectemunten
- schenkingen en legaten
- Archief

Kerntaak van het CvK
De verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente van niet-diaconale aard. Het CvK-beleid is ondergeschikt aan dat van de kerkenraad inzake het gehele leven en werken van de gemeente. Zij brengt verslag uit en legt verantwoording af aan de kerkenraad.

Doelstelling van het CvK:
De kosten van Kerkelijk Centrum ‘De Antenne’ te Dedemsvaart, voorzover van niet-diaconale aard, daarbij inbegrepen reserveringen voor vervanging van duurzame middelen gedekt te krijgen met opbrengsten.

De uitvoerende zaken zijn:

  • Onderhoud en inrichting van onze gebouwen.
  • Gebruik gebouwen voor erediensten, verhuur, verzekeren etc.
  • Werkgever zijn voor betaalde medewerkers, personeelsbeleid, arbeidscontracten, functioneren, salarissen etc.
  • Geldwerving uit hoofdzakelijk de jaarlijkse actie kerkbalans, collecten, fondsenwerving, verhuur gebouwen, buffet etc.
  • Het voeren van een controleerbare deugdelijke boekhouding, afgestemd op modellen van de PKN.
  • Communicatie met de kerkenraad en gemeente hierover.
  • Meewerken aan de voortgang van het S.O.W proces, met vooral aandacht voor kosten en opbrengsten.
  • Vertegenwoordiging bij vermogensrechtelijke aangelegenheden door voorzitter en secretaris.
Voorzitter Vacant.
Waarnemend voorzitter Kees Antuma
Scriba Derk Zwiers
   
E-mail kerkrentmeesters.deantenne@pkn-dedemsvaart.nl

 

Archief inzien

Het archief van de Gereformeerde kerk te Dedemsvaart is ondergebracht in het huidig kerkelijk centrum “De Antenne”. De omvang bedraagt tien strekkende meter. Dat staat gelijk aan 87 dozen met 531 dossiers over de periode van 1836 tot heden.

Met rubrieken als Kerkenraad, Diaconie, Commissie van Beheer en sub-rubrieken als notulen, jeugdclubs, contactbladen, gebouwen, orgel, predikanten alsmede een overzicht van geïnventariseerde en op termijn te vernietigen dossiers.


Ook bevat het archief krantenknipsels en foto's. Daarbij zijn tekeningendossiers van gebouwen en correspondentiedossiers van kerkenraad en commissie van beheer ontsloten op naam, adres, woonplaats, datum en onderwerp.

Niet alles is openbaar, natuurlijk niet maar wie inlichtingen wil is uiteraard van harte welkom.

Of het archief ooit nog gedigitaliseerd wordt? Wie weet maar dan niet als vervanger van het papier maar ernaast. 

Helaas ontbreken de notulen van de eerste vijftig jaar. Mijn voorganger, de heer Joop Moes heeft eveneens zijn uiterste best gedaan - waarvoor veel dank - maar ze zijn en blijven zoek. Tips zijn welkom.

Een afspraak om - openbare - stukken in te zien is snel gemaakt. Een mail naar hansniezink@gmail.com is daarvoor voldoende.

 

Via deze link kunt u het archief inzien

Archivaris

 

Hans Niezink