College van Kerkrentmeesters CvK Hervormde Gemeente Dedemsvaart

 

Het CvK is in haar kern verantwoordelijk voor de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van haar gemeente van niet diaconale aard.

 

Vanuit deze kerntaak heeft het CvK een aantal specifieke (uitvoerende) taken binnen onze gemeente. Deze zijn:

 

 • het scheppen en onderhouden van de materiële en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente door:
 • het meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan, de begroting en de jaarrekening van de gemeente, het CvK brengt hiervan verslag uit en legt verantwoording af aan de kerkenraad;
 • het zorg dragen voor de geldwerving, hiervoor is het CvK grotendeels aangewezen op bijdragen van haar gemeenteleden, te weten:
 • een jaarlijkse vrijwillige bijdrage (actie Kerkbalans);
 • de kerkcollectes;
 • giften.
 • het zorg dragen voor beschikbaarheid van ruimten voor de eredienst en de andere activiteiten van de gemeente;
 • het beheren van de gebouwen en goederen van de gemeente;
 • het verzorgen van het personeelsbeleid in overeenstemming met het beleidsplan en begroting;
 • het zorg dragen voor de arbeidsrechtelijke aangelegenheden voor hen die op basis van arbeidsovereenkomst bij de gemeente werkzaam zijn op niet-diaconaal terrein;
 • het vervullen van de werkgeversrol voor kosters en beheerders van gebouwen en ander beherend en administratief personeel dat op arbeidsovereenkomst in dienst van de gemeente werkzaam is;
 • het bijhouden van de van de gemeente, het doopboek, het belijdenisboek en - indien aanwezig - het trouwboek;
 • het beheren van de archieven van de gemeente;
 • het beheren van de verzekeringspolissen;
 • meewerken aan de voortgang van het S.O.W. proces, met specifieke aandacht voor de kosten en opbrengsten.
 •  

De doelstelling hierbij is om de uitgaven aan te laten sluiten bij de inkomsten, dit door het voeren van een deugdelijke administratie afgestemd op het model van de PKN.

 

Het CvK vergadert maandelijks en bestaat uit de volgende leden:

 

Voorzitter Johan Kuiper 0523 785217
Scriba Vacant  

 

Email:
kerkrentmeesters.vandedemkerk@pkn-dedemsvaart.nl