Zangdienst 22 oktober 2017

Zondag 22 oktober a.s. is er weer een zangdienst in de Van Dedemkerk. Binnen het thema “Bezield en bewogen” staat David centraal.  David was een bewogen man met veel hoogte- en dieptepunten in zijn leven. We kennen hem als een bezield en gelovig man, die door Goddelijke inspiratie een groot deel van de Psalmen schreef. Maar ook kende hij angst, verdriet en diep berouw over de zonden. Hij is een man in wiens omstandigheden wij ons van tijd tot tijd ook in kunnen herkennen. Voorganger is ds. G. A. Trouwborst uit Nieuwleusen en muzikale medewerking wordt verleend door het C.B.T.B Regiokoor uit Nieuwleusen o.l.v. Sienke van de Stege. Zij zal ook de gemeentezang begeleiden. U bent allen van harte welkom. De dienst begint om 19.00 uur. We zien u graag!

'k Hoor psalmen weergalmen
van vreugd' en droefenis
'k Hoor trillende snaren
om Gods vergiffenis
d' Akkoorden geleiden mij
door dalen naar omhoog
Ze laten mij opzien
daar naar de wolkenboog
Ze doen mij telkens zeggen
- in vreugde en in pijn -
De God die jij hebt liefgehad
zal hier ook met mij zijn
Je richtte je naar boven
in vreugde en in smart
David, mijn voorbeeld
man naar Gods hart.

Lees meer..

Flyer tg leren

Ons Logo

Op de pagina organisatiestructuur vindt u de uitleg over ons logo

U kunt daar ook komen via de volgende link

Lees meer..

Vacatures kerkenraaad

Raadpleeg voor de aankomende vacatures in de kerkenraad onze vacturebank

Lees meer..

De app "Protestant"

  

U kunt ons nu ook volgen op uw tablet of  smartphone via de app "Protestant"
De app is geschikt voor zowel android als IOS-apparaten (smartphone, tablet).

Wilt u zien hoe de app in de praktijk werkt?
U kunt de app gratis downloaden via de app store of de play store door te zoeken op ‘Protestant’
 

Wilt u een uitgebreidere handleiding dan klikt u hier

 

 

 

 

Lees meer..

Activiteitenkalender

In het vervolg vindt u een

maandelijkse activiteitenkalender

zowel in "De Samenspraak" als op de website.
(klik gewoon op de link om het geheel te kunnen lezen)

Hij staat in het vervolg  op de pagina "nieuwsbrief"

Onder Samen gemeente > De Samenspraak  staat ook het rooster met data voor inleveren kopij en verschijnen van "De Samenspraak" voor het jaar 2013

Lees meer..