Kerkomroep

Door aanvullende artikelen schuift de pagina m.b..t kerkomroep steeds verder omlaag.

Dus even doorscrollen naar beneden

Lees meer..

Corona crisis en collecten

Laat van je horen

Oproep aan alle diaconaal - en pastoraal medewerkers en alle mede-Kerkers

van de Protestantse Gemeente in Dedemsvaart:

LAAT VAN JE HOREN!!

In deze tijd van onrust en onzekerheid waarin we gevraagd worden om zo weinig mogelijk sociale contacten aan te gaan, zijn er een paar groepen mensen die hier extra door geraakt worden:

OUDEREN en ALLEENSTAANDEN

Dit zijn de mensen die méér nog dan normaal in een isolement dreigen te raken en juist nu behoefte hebben aan contact. Dit zijn óók vaak de personen die, in tegenstelling tot veel jongeren, niet zo actief zijn op social media.

Vaak kennen we deze mensen, maar té vaak wordt er niet aan hen gedacht.

Daarom: Denk even na en kijk om je heen. En zoek telefonisch contact met de mannen en vrouwen die, nú al, misschien in geen dagen iemand gezien of gesproken hebben. En denk dan niet te gauw dat hij of zij ook wel buren heeft of kinderen die wel naar hen omkijken.

Juist in deze tijd heeft iedereen behoefte om zijn of haar verhaal te doen. Wat kan het dan fijn zijn als er iemand is die even wil luisteren….

Om met Rutte te spreken: LET EEN BEETJE OP ELKAAR!!

PS: Onze predikanten zijn behalve op de zondagen ook op andere dagen online actief. Bovenstaande groep is vaak niet echt handig op de computer of met het vinden van websites of apps op de telefoon om deze activiteiten mee te maken.

Wellicht kunnen we elkaar daar ook mee helpen.

Lees meer..

Uitzendingen plaatsvervangende kerkdiensten

Deze zijn te bekijken / beluisteren onder de volgende link

Kerkomroep Van Dedemkerk

De aanvangstijd is op zondagmorgen om 9:30 uur

---

Een mooi alternatief nu ook de kinderkerk komt te vervallen.
Een gratis online programma voor gezinnen met (jonge) kinderen om toch met het geloof en de Bijbel bezig te zijn.

 

Lees meer..

Kerkdiensten 15, 22 en 29 maart.

Kerkdiensten 15, 22 en 29 maart.

De overheid heeft zware maatregelen aangekondigd om de verspreiding van het corona-virus tegen te gaan. Het advies vanuit de PKN luidt als volgt: Gezien de maatregelen vanuit de overheid (donderdag 12 maart 15.15 uur) raden wij gemeenten aan om alle bijeenkomsten met meer dan 100 mensen af te gelasten. Ook als dat om kerkdiensten gaat. Deze maatregel geldt tot en met 31 maart 2020. De kerkenraad is donderdagavond 12 maart  in een spoedvergadering bijeengekomen en heeft besloten het advies over te nemen. We willen geen enkel risico nemen. Dit betekent dat alle kerkdiensten op 15, 22 en 29 maart worden afgelast, ook de Anders Kerkendienst, de Zangdienst en de Fonteindiensten.

De predikanten, ds. Karsten van Staveren en ds. Jonathan Zondag zorgen voor een meditatief moment op de zondagochtenden om half 10. Dit is te zien via kerk tv. Over het verloop na 31 maart is nog geen beslissing genomen. Wilt u dit bericht ook doorgeven aan gemeenteleden of anderen in uw omgeving die een kerkdienst zouden willen bezoeken.

Lees meer..

Voorjaarsmarkt Hoofdvaart 5

Op 23 maart 2020  zijn er nieuwe maatregelen getroffen tegen het corona virus verspreiding.

Het houdt helaas in dat de voorjaarsmarkt op 9 mei geen doorgang kan vinden.

We wille deze markt door te schuiven naar 2021.

Hopelijk wilt u dan (weer) mee werken om het een geslaagde morgen van te maken.

De datum maken we ter zijner tijd weer tijdig kenbaar.

Lees meer..

De aftrap

De eerste vergadering van het college van kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Dedemsvaartwerd gevierd met gebak

 

 

 

 

 

Lees meer..

Foto's boottocht 2019