Jeugdteam

 

Het jeugdteam coördineert binnen de gemeente alle activiteiten die op de jeugd gericht zijn. Een actief team welke is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de diverse geledingen
Een deel van de activiteiten wordt samen met de gereformeerde kerk georganiseerd.

 

EigenwijZz diensten

Kerk en jeugd; het is niet altijd een vanzelfsprekende combinatie. Veel jongeren vinden de diensten weinig aansprekend en niet aansluiten bij hun leefwereld.

Aansprekende thema's worden op verschillende manieren benaderd , soms door een voorganger en soms door middel van musicals. Een muziek- of gospelgroep begeleidt deze diensten vaak. Dus geen orgelmuziek maar muziek welke past bij jou!
Let dus op de aankondigingen op deze site en ervaar dat de er ook voor jou plaats is in de kerk.

 

Kindernevendienst

Elke zondag is er kindernevendienst voor de jongelui van de basisschool. De kinderen komen eerst met hun ouders in de kerk aan gaan voordat de preek begint naar de nevendienst.
Daar wordt een verhaal verteld wat meestal aansluit bij de preek die in de kerk gehouden wordt en natuurlijk wordt er samen nog even een mooi werkstukje gemaakt waarna de kinderen weer naar de kerk gaan om samen met de ouders het einde van de dienst meet te maken/
Samen als ouders met je kind naar de kerk; een goede gewoonte.

 

Verjaardagsfonds

“Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst” . Alle gemeenteleden van 18 jaar en ouder ontvangen met hun verjaardag een felicitatiekaart met daarbij het verzoek een bijdrage over te maken voor het werk van het jeugdteam.
Op die manier werkt en betaalt heel de gemeente mee om dit belangrijke werk te betalen en dus in stand te houden.