Kerkomroep

Door aanvullende artikelen schuift de pagina m.b..t kerkomroep steeds verder omlaag.

Dus even doorscrollen naar beneden

Lees meer..

Ons Logo

Op de pagina organisatiestructuur vindt u de uitleg over ons logo

U kunt daar ook komen via de volgende link

Lees meer..

Vacatures kerkenraaad

Raadpleeg voor de aankomende vacatures in de kerkenraad onze vacturebank

Lees meer..

Activiteiten

Bijbelkringen, ontmoetingsgroepen, kringwerk, groeigroepen, Hervormde Vrouwen Dienst enz.

Kijkt u dan even bij activiteiten.

Kijkt u ook ons in ons fotoalbum.
Bij veel bijzondere gebeurtenissen zoals bijvoorbeeld doop worden er foto's gemaakt welke daar geplaatst worden.

 

Lees meer..