Diaconale arbeid

 


Bloemengroet.
Wekelijks gaan er gemiddeld vijf bossen bloemen naar gemeenteleden, die in het ziekenhuis hebben gelegen. Soms gaan ze ook gewoon naar mensen toe, als oppepper voor hun ziektebeeld. Ook gaan ze naar gemeenteleden van negentig jaar en ouder.
Dit alles doen we als Diaconie ter bemoediging vanuit de Kerk.
De heer J. Smit regelt dit namens de Diaconie (tel. 613659)

 

Kerkradio
Elk gemeentelid, die de diensten niet in de kerk kan volgen, kan via de telefoon een aansluiting krijgen om de kerkdienst te beluisteren.
Nu zijn er ca. 25 gemeenteleden, die hiervan gebruik maken. Voor deze aansluiting wordt een kleine bijdrage per maand gevraagd. Tegenwoordig kan men ook via het internet de kerkdienst beluisteren. Dit kan dan ook op een later tijdstip. Ook kerkdiensten van andere gemeenten en van de GK kunnen worden beluisterd.
Aanmelden bij de heer E. Holtvoort (614922).

 

Vervoer van en naar de kerk
Vervoer van en naar de kerk en terug naar huis kan door de diaconie geregeld worden.
Aanmelden bij E. Holtvoort (614922).

 

Catechese:
Als Diaconie bieden wij, samen met de Gereformeerde Gemeente, ook een catecheseblok aan voor de keuzecatechese voor jongeren tot 16 jaar.
Dit winterseizoen hebben we een blok van 4 avonden gehouden met de jongeren.
Er waren in totaal ruim 20 jongeren, over 2 groepen verdeeld.
We hebben geprobeerd een beeld te geven wat diaconie inhoud en wat de daconie allemaal doet. Ook over geldzaken hebben we nagedacht.
We zijn naar de voedselbank geweest en de werkgroep Hongarije heeft een avond verzorgd.

 

Gezamenlijk eten:
Op de laatste vrijdagavond in juni 2007 vond de eerste keer van het gezamenlijke eten plaats. Dit is opgezet door de gezamenlijke Diaconieën van de Gereformeerde gemeente en de Hervormde kerk.
Elke laatste vrijdagavond van de maand vanaf 18.00 uur zijn de tafels gedekt en kan iedereen die zich opgegeven heeft aanschuiven.
Het is halfjaarlijks om beurten in de Fontein en in het GKC, de kosten zijn m.i.v. 2010 3 euro pp.
Het onderlinge contact staat voorop, speciaal bedoeld voor mensen die anders meestal alleen aan tafel zitten, maar iedereen is van harte welkom.
Meestal zijn er ruim 40 personen die komen eten. Het eten wordt door vrijwilligers klaargemaakt.
Opgeven bij mevr. N. Hilberink, telefoon 614844.


 

Dankdag
Afgelopen jaar zijn er met Dankdag 180 fruitbakjes rondgebracht in onze gemeente.
De bakjes zijn bedoeld voor gemeenteleden boven de 80 jaar en (chronisch) zieken thuis, in het ziekenhuis en in de verzorgingstehuizen.
In Avondlicht zijn 65 fruitbakjes en 2 fruitmanden bezorgd, samen met de gereformeerde Diaconie.
Ook bij gemeenteleden van de Gereformeerde Gemeente zijn 100 fruitbakjes bezorgd door un diakonie.
Info bij de heer H. Veerbeek (616393) en mevr. A. van Laar (614583).

 


Kerstpakkettenactie.
Ieder jaar organiseert de Diaconie een kerstpakkettenactie. We bezorgen dan kerstpakketten bij mensen en gezinnen die het door allerlei omstandigheden niet gemakkelijk hebben. Dit kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van ziekte, werkloosheid, echtscheiding enz. enz. Vaak zijn dit gezinnen waar bijna nooit ruimte is voor een extraatje. Een kerstpakket moet dan niet worden gezien als een voedselpakket, maar het is een pakket dat kan zorgen voor een lichtpuntje in een moeilijke tijd.
De pakketten worden voor de helft gekocht door de Diaconie. Dat wil zeggen dat de Diaconie zorgt voor de dozen, die al voor een gedeelte gevuld zijn. Voor de andere helft doen wij ieder jaar een beroep op de gemeenteleden, die iets van hun eigen overvloed te delen met mensen die dat op dat moment nodig hebben.
Zij kunnen dan (meestal) de laatste zaterdagochtend voor kerst, deze artikelen en goederen voor de kerstpakketten inleveren. Deze inzameling organiseren wij het ene jaar bij het GKC en het daarop volgende jaar bij de "Fontein" naast de kerk aan de Hoofdvaart. Elk jaar worden er op deze manier vele nuttige artikelen verzameld, waarmee de dozen vol gemaakt worden.
De kerstpakketten worden door ons voorzien van een toepasselijk kaartje. Wij proberen deze pakketten dan voor de kerstdagen te bezorgen.
Informatie hierover kunt u verkrijgen bij
de heer W. Menzo, telefoon 615196 en mevr. N. Hilberink, telefoon 614844.

 

Avondmaal aan huis
Een aantal gemeenteleden krijgt een avond voor de viering in de kerk een houten kistje thuis, waarin brood en wijn zit. Zo kunnen ook deze gemeenteleden met het Heilig Avondmaal meedoen (vaak samen met kerkradio).
U kunt zich opgeven bij mevr. N. Hilberink, telefoon 614844

 

Werkgroep Hongarije
De werkgroep zorgt ervoor, dat de verkregen goederen ingezameld en gesorteerd worden. Daarna worden ze met een vrachtauto weggebracht. Ook wordt geld verdiend met het inpakken van (kerst)pakketten om het vervoer te kunnen betalen. In deze werkgroep zit 1 lid van de Diaconie. Ook vindt er uitwisseling plaats tussen “Kisoroszi”en onze gemeente.
Informatie bij
mevr. C. van der Wal, telefoon 613864 en
de heer W. van de Brake, telefoon 614689.

 

Bootreis
Al enkele jaren organiseert de diaconie een bootreis. Er is erg veel belangstelling voor deze reis. De bootreis voor 2010 is ook alweer volgeboekt. Voor het volgende jaar kunt u zich opgeven bij 
de heer E. Holtvoort telefoon 612509.

 

Diaconale Vakanties
Vorig jaar zijn er twee alleenstaanden uit onze gemeente naar “de Werelt” in Lunteren op vakantie geweest en één echtpaar naar het Roosevelthuis.
Ook zijn er twee gezinnen een week naar de camping “Westerbergen” in Echten geweest.
U kunt zich (laten) opgeven bij mevr. C. van der Wal, telefoon 613864.


SOH kinderen in de knel.
Er zijn binnen onze gemeente nog 7 mensen, die nog steeds maandelijks een vast bedrag geven aan wat eerder ” SOH adoptieplan” was, en later werd omgedoopt tot “ Kinderen in de knel”. Kinderen in de knel werd in het jaar 2000 een programma van Kerkinactie en is inmiddels een gezamenlijke activiteit van verschillende kerken en groeperingen.
Door de jaren heen is er veel veranderd maar het draait ook nu nog steeds om projecten, die kinderen steunen en weerbaar maken in deze maatschappij.
De Diaconie zorgt er nog steeds, dat ook uw bijdrage wordt doorgezonden naar kerkinactie, die er zorg voor draagt dat het de juiste bestemming krijgt.