Algemeen

 

Van Dedemkerk

 

De Antenne

 


Algemeen

 

40 dagentijd en pasen 2017

 

Bij elke zondag
In deze veertigdagentijd horen we hoe Jezus zijn weg gaat vanuit de kracht van Gods liefde. Gekozen is voor de berg als symbool van die liefde en kracht. In de taal van de Bijbel is de berg de plaats van ontmoeting met God.
In der schikking is een berg gevormd van drie schijven van een boom. De jaarringen geven de groeikracht aan, de scheuren de kwetsbaarheid. Alle horen bij het leven vanuit Gods krachtige liefde.

 

1e zondag 40 dagen tijd (5 maart 2017)

 

Op deze eerste zondag van de veertigdagentijd horen we over verleiding en verzoeking. Als symbool van verleiding zien we de prachtige bloem – die schittert boven de stenen en het zand van de woestijn.

 

 

 

 

 

 

 

Gedicht

Sta in je kracht.
Jezus laat zich niet verleiden door de glans
en schittering die hem getoond worden.
Sterker dan alle machten is de kracht van Gods liefde.
Sta in je kracht.

 

2e zondag 40 dagen tijd (12  maart 2017)

 

Op de tweede zondag van de veertigdagentijd zijn er ontmoetingen op de berg. Mozes ontvangt de tien leefregels. Jezus gaat met drie van zijn leerlingen de berg op. Op de berg is er een bijzondere ervaring en ontmoeting die ze vast willen houden. In de schikking zien we de witte lelies als beeld daarvan. De paarse bloemen staan voor bezinning.
Water gezien is op de berg is niet vast te houden maar wel mee te nemen in het denken en doen.

 

 

 

Gedicht

sta in je kracht
met regels ten leven en hemels licht
dat er zomaar, soms even, kan zijn
herinnering die blijft en vreugde geeft
sta in je kracht.

 

3e zondag 40 dagen tijd (19  maart 2017)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4e zondag 40 dagen tijd (26  maart 2017)

Het is vandaag de vierde zondag van de veertigdagentijd.
Het licht van Pasen schijnt door het donker heen en dat zien we aan de roze kleur.
De ronde gevlochten vorm rond de bloemen geeft onze vooroordelen weer die ons het zicht kunnen ontnemen. Jezus opent ogen om te kunnen zien.

 

Gedicht

sta in je kracht
laat je aanraken door Jezus ‘liefde die vooroordelen afbreekt
zie met de ogen van het hart
dat geeft kracht

 

 

 

5e zondag 40 dagen tijd (2  april 2017)

Op de vijfde zondag van de veertigdagentijd horen we van Ezechiël over het visioen van de dorre doodsbeenderen.
Johannes vertelt over de zieke Lazarus.
In de schikking zien we bloemen tussen de dorre takken die gestoken zijn vanuit de vershillende windrichtingen. Gods Geest blaast leven in wat dor en doods lijkt.

Gedicht

sta in je kracht
zie
hoe wat dor is tot leven komt wat dood lijkt
sta op
Gods levenskracht blaast kracht in

 

6e zondag 40 dagen tijd (9 april 2017)

 

Op de zesde zondag van de veertigdagentijd horen we traditiegetrouw over de intocht van Jezus in Jeruzalem.
In de schikking ligt een gekleurde doek. Deze verwijst naar de verschillende verwachtingen die leven onder de mensen die staan te juichen langs de weg. De zachte bolletjes mos geven de zachte krachten weer. De rode viooltjes vertellen over de nederigheid.

 

 

 

 

 

Gedicht

sta in je kracht
Jezus rijdt Jeruzalem binnen
niet hoog te paard, maar op een ezel
nederig, barmhartig, liefdevol,
dat zijn de koninklijke krachten
Gods kracht

 

Zondag 16 april 2017 PASEN
Op deze paasmorgen zien we een tuin vol witte bloemen.
We mogen deelgenoot worden van de kracht van de Opgestane Heer.
Zijn Licht en Liefde, zijn opstandingskracht, mag onze kracht worden.

 

gedicht

Gods kracht breekt door het donker van de dood heen
Licht raakt ons aan,
kom, sta op
deel het leven,
deel vertrouwen

God van licht en leven
In Jezus is de dood overwonnen
In de kracht mogen wij staan

 


Liturgisch bloemschikkingen Zondag Voleinding en Advent  2016

 

Zondag 20 november "Zondag Voleinding"

In de spiegel zien we de glans van de herinneringen.
De kapotte stukken geven het verdriet weer vanwege de gebrokenheid van ons bestaan en het moeten missen van hen die dierbaar waren.
In de spiegel zien we het licht dat niet dooft. De verschillende bloemen in verschillende kleuren geven de veelkleurigheid van mensen weer.

Gedicht
Blijf geborgen in je naam.
Wees als een mens gezegend
om wat je hebt gezegd, om wat is verzwegen,
de rafels van je hart omdat je bent gesleten.
Om je wezen , zwak en sterk,
leven is een mensenwerk.

Blijf geborgen in je naam.
Wees als een mens gezegend
om wat je hebt gedaan, om wat is nagelaten,
wat soms is misgegaan, de scherven die je maakte.
Onvermijdelijke pijn
voor wie mensen moeten zijn.

Blijf geborgen in je naam.
Wees als een mens gezegend
om je vasthoudendheid, om angsten in het donker,
de pijnen in je lijf, en je geloof in morgen.
Wisselvallig is het tij
voor wie mensen kunnen zijn.

Blijf geborgen in je naam.
Wees als een mens gezegend,
om wie je hebt getroost, gedragen in gedachten,
je liefde en je hoop, de keren dat je lachte.
Alle zegeningen en heil
van wie mensen mogen zijn.

Blijf geborgen in je naam.
Wees als een mens gezegend
om heel je reisverhaal met alle mensenfouten,
om vriendschap en begrip, en ongeschokt vertrouwen.
Om het leren mettertijd
van de naam ´Ik zal er zijn.´

Blijf geborgen in je naam.
Wees als een mens gezegend.

Gonny Luijpers

 

1e Advent, zondag 27 november 2016

Op deze eerste adventszondag horen we over het visioen van vrede en hoe dat visioen handen en voeten kan krijgen.
Aan de voorkant van de schikking zijn maar weinig bloemen te zien
Waar je alleen voor jezelf leeft bloeien weinig bloemen. Daar waar het visioen werkelijkheid wordt, bloeit de aarde.

Gedicht
Dromen van vrede,
de wereld omgekeerd
zien wat licht brengt
doen wat gedaan moet worden
heelheid, in een gebroken wereld
Goede God, leer ons het visioen te leven

 

 

2e Advent, zondag 4 december 2016

 

Op de tweede adventszondag horen we Jesaja en Johannes vertellen over een nieuw begin.
Zichtbaar teken daarvan is de doop, gesymboliseerd door het water en de schelp. (schaaltje).
De waarschuwingvan Johannes dat de tijd dringt, dat de bijl aan de wortel ligt, zien we ook terug in de schikking. Licht schijnt in de spiegel en kaatst terug.

 

 

 

 

Gedicht
Dromen van vrede, de wereld omgekeerd
een nieuw begin
water dat stroomt
de roep om goede vruchten
 

Goede God in Jezus heeft u een nieuw begin gemaakt keer ons om naar zijn weg

 

3e Advent, zondag 11 december 2016

Op de derde adventszondag breekt het licht van Gods koninkrijk door.
We zien de lelie bloeien en water dat leven geeft,
midden tussen de stenen van de woestijn.
We zien, al is het maar voor even.

 

Gedicht

Dromen van vrede
de wereld omgekeerd
een nieuw begin
puur bloeit de lelie voor wie het ziet
Gods rijk breekt door het donker.

 

Goede God
versterk in ons de hoop dat het kan
de wereld omgekeerd

 

 

4e Advent, zondag 18 december 2016

 

Op deze vierde adventszondag horen we hoe de droom van Jozef in duizend stukjes uiteenvalt.
Dit wordt verbeeld door het gipskruid.
De engel brengt Jozef op andere gedachten. In de spiegel zien we dat verbeeld.

 

Gedicht

dromen van vrede

de wereld omgekeerd

nieuwe hoop waar hopeloosheid de dag kleurt

 

goede god

versterk in ons de droom van liefde

die de wereld omkeert

 

 

Kerst, zondag 25 december 2016

Voluit vieren we vandaag dat God in de geboorte van Jezus de wereld omkeert.
Licht breekt onstuitbaar door. Op de spiegel zien we nog een stukje gebroken glas;
de wereld omgekeerd is er, en tegelijk ook nog niet. We blijven dromen en vergezichten zien.

 

Gedicht

Dromen van vrede

De wereld omgekeerd

Kind ons geboren

Immanuel


Goede God wij danken U

Dat wij in Jezus het visioen van de wereld omgekeerd

Kunnen herkennen

Heelheid

Te midden van alle gebrokenheid

 

 

 

 


Liturgisch bloemschikkingen 40dagentijd 2016

 

Zondag 14 februari 2016, eerste zondag van de veertigdagentijd

Op deze eerste zondag van de veertigdagentijd klinkt de uitnodiging om met Jezus te waken en te bidden. Witte tulpen verwijzen daarnaar.

schoenen aan
om met hem op weg
te gaan
die ons voorgaat
naar de ander
ons voorgaat
naar leven

zijn weg van liefde
blijkt zwaar
biddend zoeken
naar kracht
waar anderen slapen

God
blijf waken
wees houvast

 

Zondag 21 februari 2016, tweede zondag van de veertigdagentijd

 

Op deze tweede zondag in de veertigdagentijd klinkt de oproep om het verschil te maken door niet alleen de mensen lief te hebben die jou lief hebben, maar ookje vijanden. In de schikking zien we hoe een bloem boven de anderen uitsteekt -

-dezelfde en toch zo anders  -sterk en kwetsbaar.

 

Gedicht

 

Schoenen aan om met hem op weg te gaan

die ons  voorgaat naar de ander

ons voorgaat naar leven

die ons zegt lief te hebben

oneindig veel lief te hebben

zo het verschil te maken

God open ons hart  

 

Zondag 28 februari 2016, derde zondag van de veertigdagentijd

 

Op deze derde zondag van de veertigdagentijd worden er weinig tot geen stappen gezet. Er is sprake van verharding en onwil. De Schriftgeleerden en hogepriesters gaan er als het ware dwars voor liggen – te zien aan de liggende bloemen. Zal de witte bloei het redden? Hoe sterk is de liefde?

schoenen aan
om met hem
op weg
te gaan
die ons voorgaat
naar de ander
ons voorgaat
naar leven
gevangen
deze zoon van God
waar is het recht
wie doet een stap
God
het is
zo donker
laat liefde bloeien.

 

Zondag 6 maart 2016, vierde zondag van de veertigdagentijd

 

Op deze vierde zondag van de veertigdagentijd ontmoeten we de farizeeer ende tollenaardie beiden het aangezicht van God zoeken in de tempel. De een fier rechtop en de ander gebogen.
Bij God keert alles om – wie gebogen is mag rechtop gaan.

 

 

 

Schoenen aan om met hem op weg te gaan
die ons voorgaat naar de ander ons voorgaat naar leven
eigenwaan  zet geen stap naar de ander
wie zich buigt naar God komt in beweging
God zet ons op onze voeten.

 

Zondag 12 maart 2016, vijfde zondag van de veertigdagentijd
 

Judica - Doe mij recht    lezen: Lucas 23:38 - 43

Op deze vijfde zondag van de veertigdagentijd klinkt de roep om recht.
In de schikking zien we hoe de ene misdadiger zich naar Jezus keert.

 

Gedicht

Schoenen aan om met hem op weg te gaan
Die ons voorgaat naar de ander
Ons voorgaat naar leven.
Spot sluit af
de roep om ontferming opent de hemel
God ontferm U

 

Zondag 20 maart   zesde zondag van de veertigdagentijd

Palmarum – Palmpasen  
lezen: Lucas 19: 29 – 44

Op deze zesde zondag van de veertigdagentijd horen we hoe vele voeten zich haasten om getuige te zijn van Jezus’ intocht  in Jerusalem.

Feest en verdriet mengen zich. Tussen de stenen van de stad glinsteren de tranen.

 

Gedicht

schoenen aan  om met hem op weg  te gaan
die ons voorgaat naar de ander
ons voorgaat naar leven
juichen
om de koning
op een ezel
die komt redden
tranen
vanwege vrede
die nog niet zal zijn
God
sterk ons verlangen
naar wat vrede brengt

 

Zondag 27 maart       Pasen

Ik ga. Zet een stap naar de ander.    Lezen: Lucas24: 13 – 35

 

Vandaag vieren we de overwinning op de dood.

Een dag vol beweging. De Opgestane Heer blijkt dichterbij dan gedacht.

In de schikking zien we de beweging verbeeld.

Gedicht

schoenen aan om met hem op weg te gaan
die ons voorgaat naar de ander,
ons voorgaat naar leven
onverwacht loopt hij met je mee
de Opgestane Heer,
te herkennen in het brood dat je deelt
God van leven
dat onze voeten blijven gaan
naar de (A)ander

 

 


Liturgische bloemschikkingen voor Advent 2015.

 

Eerste Advent, zondag 29 november 2015

 

De Hemel raakt de aarde

Op deze eerste zondag van de advent horen we hoe de engel Gabriel aan Zacharias vertelt dat Elisabeth, zijn vrouw, een zoon zal gebaren.

Zacharias is met stomheid geslagen. Zichtbaar teken daarvan zijn de stenen die dicht bij elkaar liggen.

In de basisvorm zien we rode bloemen die verwijzen naar de Heilige Geest, waarvan dit kind vervuld zal zijn.

 

Gedicht

De hemel raakt de aarde in de belofte van een kind.

Ongeloof, verstening, worden tot hoop en vertrouwen,

daar waar de hemel de aarde raakt.

God, kom met Uw geest, open ons hart om Uw tekens te verstaan.

 

2e Advent, zondag 6 december 2015

 

 

Op deze tweede zondag van de advent horen we hoe de engel

Gabriel Maria komt vertellen dat zij zwanger zal worden van een

zoon die zij de naam Jezus moet geven. Hij zal een groot man worden

en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd.

In de schikking zien we een lelie die staat voor de zuiverheid van

Maria en een rode bloem als symbool voor het ontvangen van Gods

Geest.

 

 

 

Gedicht

De hemel raakt de aarde waar harten worden geopend, voor het

wonder van Gods komen onder mensen.

Altijd weer raakt de hemel de aarde!

God, kom met Uw geest, open ons voor Uw aanwezigheid.

 

3e Advent, zondag 13 december 2015

 

Op deze derde zondag van de advent is de kleur roze: 
midden in deze donkere dagen breekt er al iets van Gods licht door.
Wij horen over de ontmoeting tussen Maria en Elisabeth.
De boog in de schikking maakt de verbinding tussen deze twee zichtbaar.

 

Gedicht

De hemel raakt de aarde daar, waar mensen elkaar ontmoeten,
Gods licht zichtbaar wordt in woorden van zegen,
daar raakt de hemel de aarde.
God, kom met Uw geest opdat wij goede woorden spreken.

 

4e Advent zondag 20 december

 

Op deze vierde zondag van de advent horen we over de geboorte van Johannes.

Zacharias krijgt weer stem en zingt een uitbundig loflied.

De losse verspreide stenen staan voor het opheffen van de verstening waarin Zacharias gevangen zat.

 

Gedicht

De hemel raakt de aarde.

Johannes is zijn naam, wegbereider, om onze voeten te kunnen zetten op de weg van de vrede.

Daar raakt de hemel de aarde.

God, kom met Uw Geest , doe Uw stralende licht over ons opgaan.

 

 

KERST 2015

Vandaag vieren we dat het Licht van God onder ons is komen wonen,

Gesymboliseerd in de uitbundige witte schikking.

 

Gedicht

De hemel raakt de aarde,

Herders gaan op weg.

Ze zoeken wat engelen vertelden,

Ze openen zich voor het kind van belofte.

 

God

Kom met Uw Geest, raak ons aan met Uw  Licht.

 

 


Liturgische bloemschikkingen voor Veertigdagentijd en Pasen 2015.

 

Het thema is: Open je handen.

De basis van alle schikkingen is een kronkelige dikke stronk waarop twee handen zijn bevestigd.De handen zijn gemaakt van glanzend metaaldraad
omdat dit sterk is en tegelijk iets fragiels heeft.
Wanneer het licht erop valt zie je een schittering en zijn de handen goed zichtbaar. Op andere momenten moet je goed kijken om de handen te kunnen zien.
Deze handen hebben een dubbele betekenis: ze staan voor de handen van God, soms nauwelijks merkbaar om op een ander moment als sterk en dragend te worden ervaren.
Tegelijk zijn Gods handen ook onze handen. Jezus is daarbij de mens bij uitstek die Gods dragende en delende handen zichtbaar heeft gemaakt.
In navolging van Hem worden wij geroepen om na te denken waar onze handen kunnen delen, troosten of helen.

Op Witte Donderdag vieren we hoe Jezus’ handen de voeten van zijn leerlingen waste. Hiermee liet Hij de bedoeling van dienende handen zien.
Op Goede Vrijdag gedenken we mensenhanden Jezus kruisigden, hoe mensenhanden tot op vandaag mensen ‚kruisigen’.
Na Goede Vrijdag volgen Stille Zaterdag en Pasen. We vieren hoe Gods handen Jezus door de dood heen dragen en Hem doen opstaan ten leven.

 

Zondag 22 februari 2015, eerste zondag van de veertigdagentijd

 

open je handen
naar Gods weg
van liefde en trouw

op die weg
vind je de ander
de ander
die je aanroept
zo
bloeit hoop

God
roep ons
aan

 

 

Zondag 1 maart 2016, tweede zondag van de veertigdagentijd

Thema: Reminiscere (‘Gedenk’)
Lezen: Psalm 16, Marcus 9:2-10


Vandaag is het de tweede zondag van de veertigdagentijd.
We zien handen die beschermen wat kostbaar en teer is.
De psalmdichter ervaart zo Gods handen, de leerlingen op de berg willen met hun handen de ervaring van intens geluk beschermen en vasthouden.

- Er is een jute ondergrond met een paarse doek.
- Stronk
- ‘Beschermende’ handen
- Orchideeplant met twee bloemstelen en zichtbare wortel
- Bolmos.


verlangen
naar
beschermende
handen
ervaring van licht
vasthouden
doorgeven
een leven
lang


God
gedenk
uw barmhartigheid

 

Zondag 8 maart 2015, derde zondag van de veertigdagentijd

Thema : Oculi mei ( ‘Mijn ogen’)
Lezen: Psalm 19: 8-15, Johannes 2: 13-22

Vandaag is het de derde zondag van de veertigdagentijd. We zien hoe de handen geopend zijn.
Ze zijn open om alle ruimte te kunnen geven aan de schoonheid van de wet.
De wet die begeerlijker is dan goud en zoeter dan honing zoals de psalmdichter dit bezingt.
Jezus komt in de tempel en ziet dat het materiële goud belangrijker blijkt dan dat van de wet.
Zijn handen vegen de tempel schoon om weer plaats te maken voor het goud van de leefregels van God.
 

 

Gedicht
Regels ten leven door Gods hand gegeven,
Fijn goud in overvloed.

 

Hoogmoed, begeerte, grijpen en graaien
maken de tempel tot een markt.
Jezus handen maken ruimte voor Gods goud.

--

God, leer ons zien het goud van uw wet.

 

 

 

 

 

 

Zondag 15 maart 2015, vierde zondag van de veertigdagentijd

 

 

Vandaag is het de vierde zondag van de veertigdagentijd. Deze zondag heet Leatare (verheug u). Psalm 122 wordt gelezen.
Op deze vierde zondag breekt al iets van het licht van Pasen door. Paars wordt even roze.
De psalmist zingt over het verlangen naar vrede en rust.
Jezus laat zien wat vrede en rust in het dagelijks leven betekenen door veel mensen te eten te geven.
Hij breekt en deelt uit: vijf broden en twee vissen blijken meer dan genoeg te zijn.
Zijn handen leggen het breken en delen in onze handen.
De twee donkerrode bloemen verbeelden de twee vissen en de vijf lichter gekleurde bloemen de vijf broden.

 

Licht
breekt door
waar liefde gedeeld wordt
brood en vis
voedsel om te leven
handen die uitgestoken worden
naar elkaar
God
dat onze handen
delen
van hetgeen we
ontvangen hebben.

 

Zondag 22 maart 2015, vijfde zondag van de  veertigdagentijd

 

Thema: Judica (‘Doe mij recht’) lezen: Psalm 51, Johannes 12: 20-33

Vandaag is het de vijfde zondag van de veertigdagentijd.
We zien hoe de handen tegen elkaar liggen, nadenkend, bezinnend.
De korenaren en de graankorrels verwijzen naar de gelijkenis die Jezus vertelt.

Gedicht

Graan dat valt in de aarde en sterft,
brengt veel vrucht voort.

Leven verliezen,
leven vinden.

God, wij bidden: help ons, ons te bezinnen op wat leven geeft.
 

 

 Zondag 29 maart, Palmpasen, zesde zondag van de veertigddagentijd

 

 Thema: Palmarum (Palmpasen) Lezen: Psalm 118:1-2, 19-29. Marcus 14:1-15:47

 

 

Vandaag is het palmzondag. We zien de slinger van rode bloemen samen een weg vormen.
Ze verwijzen naar de jassen die door de mensen uitgetrokken werden om een rode loper voor Jezus te vormen toen hij de stad Jeruzalem binnentrok op een ezelsveulen.
De handen juichen mee met de vele stemmen.


 

 

 

Gedicht

Vol van hoop, verwachting, handen hoog
Hosanna, hij komt, Koning van de vrede.

Anders, altijd anders, deze nederige koning.

God, leer ons de weg te gaan van deze koning van de vrede.

 

Zondag 5 april 2015, PASEN

 

Thema: Open handen Lezen: Psalm 118:15-24, Johannes 20:1-18

 

Vandaag vieren we Pasen: het geheim van het leven dwars door de dood heen.
Met open handen mogen we dat geheim vieren.
Tussen de handen zien we een schaal vol witte bloemen.
Ze vertellen over de gave van het licht dat volop stroomt. Onze handen mogen dat licht doorgeven.
Rondom zien we doorzichtige kralen als tranen van Maria – dwars door de tranen van verdriet en gemis heen, breekt de hoop door.

 


Gedicht

Maria, haar handen willen vasthouden wat niet vast te houden is.
Geopende handen vertellen over het geheim van leven.
God, Uw licht breekt onstuitbaar door.

 

 

 

 

 

 


 

Van Dedemkerk

 

 

 


 

 

 

 


De Antenne

 

Bloemschikkingen Advent 2014  

 

Eerste Advent, zondag 30 november 2014

De draad van de liefde verbindt mij met jou.

de draad van het gemis verbindt mij met jou

zoveel draden verbinden mij met zoveel mensen.

altijd is er die draad met jou ze doorkruist alle andere draden.

ze geeft betekenis aan alle levensdraden.

de draad van de liefde verbindt voor altijd de draad van het gemis
verweeft zich met die van de liefde.

 

Tweede Advent, Zondag 7 december 2014


 

Thema: Verlangen naar bloei (lezen: Jesaja 40: 1-11, Johannes 1: 19-28)

Op de tweede zondag van de Advent horen we Johannes zeggen dat hij de wegbereider is van de Messias.
De stem die roept in de woestijn: “Maak recht de weg van de Heer”.
In de schikking zien we een pad van lavastenen. De witte cyclamen geven de bloei aan die ontstaat waar mensen wegbereider worden voor elkaar.Gedicht

Zie, kijk hoe vanuit geloof in de liefde de hoop groeit in een wereld waarin zoveel donker is.

Goede God, sterk in ons het verlangen naar bloei,
dat wij in ons denken, doen en laten, Uw weg gaan.

 

Derde Advent, zondag 14 december


Thema: Verlangen naar vervulling

Op deze derde zondag van de advent horen we hoe Johannes in Jezus de beloofde Messias herkent. Met open handen, verbeeld door twee bladeren, vervult hij zijn taak als wegbereider. In zijn dienstbaarheid breekt Gods Licht –door zicht-baar in de kleur roze van deze zondag.

 

Gedicht

Zie, kijk hoe vanuit geloof in de liefde de hoop groeit in een wereld waarin zoveel donker is.

Goede God, dat wij met open handen door het leven gaan om uw liefde te ontvangen.


  Vierde Advent, zondag 21 december 2014

 

Thema: Verlangen naar overgave Lezen: 2 Samuël 7: 4-16 Lucas 1: 26-38

 

Vandaag is hetde vierde zondag van de advent.
We horen over het vertrouwen van Maria. Zij geeft zich over om ruimte te maken voor het Kind van God.
In de schikking zien we hoe, uit het verborgene, uit het hol van het schors, Gods liefde groeit.

Gedicht

Zie, kijk hoe vanuit geloof in de liefde de hoop groeit,
in een wereld waarin zoveel donker is.

Goede God, sterk in ons het verlangen
om ons over te geven aan Uw liefde,
ruimte te maken

voor de verwachting
van Uw Mensenkind.

 

Kerst 2014

 

Thema: Verlangen vervuld Lezen:Jesaja 52:7-10, Johannes 1: 1-14

 

Wit is de liturgische kleur voor de grote feesten zoals Kerstmis.
Staat voor vreugde, waarheid en reinheid

 

Vandaag vieren we dat het woord van God onder ons is komen wonen in de geboorte van een mensenkind. Ons verlangen naar vrede en gerechtigheid wordt in Hem vervuld. Daarmee is het niet klaar, het is een begin… Zijn geloof, Zijn hoop, Zijn liefde, blijven ons aanzetten om in zijn voetspoor verder te gaan. Om getuige van het Licht te zijn, ieder op haar of zijn eigen wijze.

 

Gedicht
Zie, kijk, hoe vanuit geloof in de liefde de hoop groeit in een wereld waarin zoveel donker is.
Licht breekt door in de geboorte van Gods Mensenkind.
 

 

 

 

 


Bloemschikkingen 40 dagentijd 2014

 

Zondag 9 maart,
Eerste zondag van de veertigdagentijd
Thema: Uitbundige stilte
Kleur: paars

 

Als basis van de schikking is het symbool van een poort gekozen als verbindende schakel tussen de lezingen.
Een poort geeft een overgang aan: je komt van buiten en gaat naar binnen, of andersom. De poort stat ook voor ons zoeken naar de stilte. Vanuit ons dagelijkse leven gaan we als het ware een poort door om ons te bezinnen op wat van waarde is voor ons persoonlijk leven en ons samenleven.
In de stilte kunnen we op adem komen, om vervolgens met hernieuwde energie weer in beweging te komen.

De eerste zondag van de veertigdagentijd kunnen wij ons voorstellen dat wij langs de kant van de weg staan en zien hoe Jezus langs rijdt op een ezel. Er wordt gejuicht en geroepen: ”Hij is de gezegende die komt in de naam van de Heer. Hij zal ons bevrijden.”
Als teken van zegen zien we in de poort grote bladeren als zegende handen. De komst van de Koning brengt zegen mee voor de mensen… alleen anders dan verwacht.

Tekst ( om uit te spreken of om af te drukken)

Stil rijdt Hij daar……
de zachtmoedige koning

Verwachting hoog gespannen

Door de poort gegaan
verstomt het gejuich …
Zo stil

Trouwe God
leg Uw zegen op ons leven

 

 

Zondag 16 maart,
Tweede zondag van de veertig dagentijd

Thema: Uitbundige stilte
Kleur: paars

Na de intocht in Jeruzalem gaat Jezus naar de tempel. De tegenstelling tussen de stille man op zijn ezel en dezelfde man hier in de tempel kan niet groter zijn. Vanuit een heilige verontwaardiging worden de handelaren uit de tempel gezet.
Aan de ene kant van de poort zien we felgekleurde bloemen. Zij vertellen over de felle woorden die Jezus gebruikt. Aan de andere kant zien we mos met witte tulpen. Dit vertelt over de rust en het gebed die Jezus voor ogen staan.

 

Fel
de verontwaardiging-
het Godshuis
verworden
tot
rovershol
de schreeuw
om stilte
dringt door
trouwe God
dat wij in de stilte
Uw stem
verstaan

 

 

Zondag 23 maart 2014
Derde zondag van de veertig dagentijd 

Thema: gewelddadige stilte
Kleur: paars.
Op deze derde zondag van de Veertigdagentijd horen we de gelijkenis over de onrechtvaardige pachters. Aansluitend vertelt Jezus over de afgekeurde steen die tot hoeksteen wordt.
In de poort is de hoeksteen te zien.
Hebben
steeds meer hebben
niets ontziend
gewelddadig
onopvallend
is daar
de hoeksteen
dragend
sterk
stil
trouwe God
overkom ons
met
Uw stille kracht

 

Zondag 30 maart 2014 
Vierde zondag van de veertig dagentijd

thema: vragende stilte
kleur: roze

 

Na de vragen, die we Jezus vandaag horen stellen aan de Farizeeën, wordt het stil.
Het is een zwijgen waar niet veel goeds uit voortkomt. In dit zelfopgelegde zwijgen worden de plannen bedacht om Jezus monddood te maken, zelfs te doden. Als teken van deze stilte zien we drie bloemen die dichtgebonden zijn.
Erbij staat de witte open bloem die staat voor de Messias: teer en toch vol kracht.

 

Vragen, ze dwingen tot nadenken.
Is hij de Messias, de beloofde bevrijder?
Trouwe God, dat wij zien wat voor ogen is,
Uw aanwezigheid, vragend, teer, vol zachte kracht.

 

 

 

Zondag 6 april 2014
Vijfde zondag van de veertig dagentijd

thema: Verraderlijke stilte.
kleur:  paars.


 

 

 

 

Vurig antwoordt Petrus op de woorden van Jezus dat zijn leerlingen hem die nacht zullen afvallen. “Al zou i met u moeten sterven, verloochenen zal ik u nooit!” Hoe anders zal het gaan. We zien aan de ene kant van de poort drie felle harde bloemen die de stevige taal van Petrus weergeven. Daarbij een rechtopstaand blad als een zwaard.
 

zomaar
is het gezegd
ik niet,
nee, ik niet
toch
in angst
in benauwdheid
kan het anders gaan
dan gedacht
stilte
daalt
neer
trouwe God
dat wij blijven staan
voor recht en gerechtigheid

 

 

Zondag 13 april 2014
Zesde zondag van de veertig dagentijd

thema: Angstige stilte.
kleur: paars.

  

De weg van Jezus die we deze veertigdagentijd volgen begon met een vrolijke intocht. Nu bevinden we ons in de hof van Getsemane en is de sfeer dreigend. We horen hoe Jezus worstelt met zijn angst en intens bidt of er een andere weg is. Zijn bidden, zijn strijd wordt weergegeven door de donkere callas. Aan de andere kant van de poort zien we het zachte groene mos.
Dit staat voor de leerlingen die slapen. In de stilte van de nacht zijn zij afgehaakt.


donker
is
de nacht
stilte
vol angst
laat deze
beker
voorbijgaan
niet mijn-
Uw wil geschiede
trouwe God
dat wij niet afhaken
bij angst en verdriet
niet slapen
stil
erbij blijven

 

Op Witte Donderdag staat de maaltijd van de Heer centraal.
Jezus verbindt zijn eigen levensgeschiedenis met brood en wijn aan
De geschiedenis van Pesach, de uittocht
Bij de poort staan brood en wijn en een schaal water met een linnen doek.
Dit laatste herinnert ons aan de voetwassing.
 

 

 

 

 

 

 

Op Goede Vrijdag gedenken we het lijden en sterven van Jezus
Er staat een kruis achter de poort met aan de voet rode bloemen. Die verbeelden het bloed van Jezus

 

 

 

 

 

 

 

Op Stille Zaterdag bevinden we ons aan het begin van de viering nog in de schaduw van Jezus’kruisdood.
We wachten en waken en lezen in de bijbel over momenten waarop God licht brengt in de duisternis.
Zo groeien we toe naar het Licht van de overwinning op de dood.
In de poort ligt een witte doek en aan weerskanten van de poort ligt mos.
Het wit geeft de komst van het Licht aan en het groen staat voor de trouw van God.

 

 

 

Zondag 20 april 2014 PASEN

 

 

In de stilte van de tuin rondom het graf ontmoet Maria de opgestane Heer.
Wanneer hij haar bij haar naam noemt herkent ze hem opeens.
Witte bloemen bloeien. Ze vertellen over het leven dat sterker is dan de dood.
 

 

 

 

Stilte
weldadige stilte
daalt neer
licht
straalt
door de open poort
van het graf
een stem
noemt
je naam
nieuw leven
bloeit.


Bloemschikkingen Advent 2013

 

Eerste Advent 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tweede Advent

De basis van de schikking blijft een stronk waar de aanzet van de wortels te zien is.
De stam met zijn stevige wortels staat voor de stamboom van Jezus. De verhalen bereiden voor op Zijn geboorte, de toekomst die door Zijn komst wordt gebaard.
Langs de stam zien we het rode koord waarmee Rachab de verspieders helpt om te ontsnappen. Het rode koord is een sterk symbool voor Rachab. Het is een koord van hoop voor haar en haar familie. Haar daad, haar geloof zal vruchten afwerpen in de heilsgeschiedenis van het godsvolk. Daarom zijn er druiven verwerkt in de rode schikking onderaan de stam.
De druiventros is een verwijzing naar de spionnen/verkenners die naar Jericho vertrekken en door Racheb verborgen worden. Vaak worden verkenners van het beloofde land afgebeeld met een grote tros druiven.

 

Tekst om uit te spreken
Rachab, haar geloof, haar lef, haar standvastigheid baren nieuwe toekomst voor het godsvolk voor haar naasten.
Eeuwige God, verbindt ons door die rode draad van de liefde.

 

Derde Advent

De basis van de schikking is en blijft de stronk waar aan de onderkant de wortels nog goed te zien zijn.
De stam met zijn stevige wortels staat voor de stamboom van Jezus.
De trouw van Ruth aan Naomi verdrijft meer en meer het donker in hun leven. Bethlehem, het broodhuis, wordt een plaats waar de levensvreugde terug gevonden wordt.
De korenaren staan voor de liefde van Ruth voor Naomi en voor Boaz.
Het gevlochten brood, bestaande uit verschillende strengen verwijst naar de liefde en trouw van God, die stevig verstrengeld zijn met het leven van mensen.
De grote rode roos is het beeld van de liefde van Ruth voor haar schoonmoeder Naomi.

 

Tekst om uit te spreken
Ruth, onbeschroomd kiest zij voor Boaz. Vol vertrouwen kiest Boaz voor Ruth – losser wordt hij uit de nood.
Eeuwige God waar wij trouw blijven aan U en aan elkaar, samen het brood delen, bloeit geluk op.
 

Vierde Advent

Het thema is: Toekomst met vallen en opstaan. 
Koning David kan geen weerstand bieden aan de mooie Batseba. Ze wordt zwanger en David verzint allerlei listen om Uria, Batseba’s man, om de tuin te leiden.Wanneer dat niet lukt laat hij Uria ombrengen.
Het kind dat geboren wordt sterft.Dit alles vormt de zwarte schroeiplek in het leven van Batseba. Dit wordt gesymboliseerd door het verschroeide hout. Een schroeiplek die blijft.
Toch hebben verdriet en pijn niet het laatste woord. Met de geboorte van Salomo bloeit uit die verschroeide plek de roos van liefde en vrede.
Batseba,
pijn en verdriet
blakeren haar leven
zwart.
De geboorte
van het kind van de vrede
doet haar opbloeien
als een roos.
Eeuwige God,
leven kan zo’n pijn doen.
Wees aanwezig
Open Uw toekomst.

 

KERST