Dagelijkse update classis

CORONA  
De coronacrisis brengt veel veranderingen teweeg. Een inventarisatie:
a. Ander pastoraat. Ziektepastoraat, stervensbegeleiding en rouwbegeleiding vragen om een aangepast pastoraat. Creil-Espel is één van de gemeenten die voor de rouw een protocol uitschreef. Klik hier.
b. Andere vieringen. De kerken in Overijssel-Flevoland bereiken naar schatting veertig procent van de reguliere kerkgangers met alternatieve vieringen. Kerkdienstgemist is het meest betrouwbaar. Ook wordt er gebruik gemaakt van Kerkomroep en YouTube. En steeds meer predikanten proberen het vloggen uit. Tijd ook om na te denken over het communiceren in een beeldcultuur. Klik hier.   
c. Heilig Avondmaal. Veel kerkenraden zijn in gesprek over de stille week en de viering van het Heilig Avondmaal. Kerkenraden kiezen bijvoorbeeld voor een creatieve invulling om vorm en inhoud te geven aan het sacrament door via een live-stream de instellingswoorden te laten klinken en mensen thuis te laten meevieren. Klik hier.
d. Creatief diaconaat. Het diaconaat neemt een creatieve vlucht; van boodschappendienst tot #nietalleen.   
e. Anders vergaderen.  Je merkt dat urgente afstemmingen digitaal worden gemaakt met Google Meet; met Zoom; en met Skype. Het moge duidelijk zijn dat vanuit de classis alle eerder aangekondigde fysieke ontmoetingen zijn geannuleerd.
f. Anders collecteren. Nu er zoveel kerkdiensten wegvallen zullen collecte-inkomsten stagneren. Reden om na te denken over alternatieven. Givt wordt veel gebruikt in de regio. SKG biedt een digitale collecte gratis aan. KerkinActie doet allerlei suggesties: klik hier.

g. Meditaties. Er zijn meditaties beschikbaar die aanhaken bij corona. Klik voor teksten uit de regio op de namen: Hans van Solkema, Bart Trouwborst, Henriëtte Kauffmann-Schaap en Klaas van der Kamp. Wie een coronalied wil laten zingen, kan de aangepaste versie van lied 1003 van Gert Landman gebruiken.   
h. Vitaal beroep. Pastores kunnen een bewijs opvragen dat ze een vitaal beroep uitoefenen. De landelijke kerk vraagt daar discreet mee om te gaan en er niet onbesuisd mee te wapperen in een poging een verzorgingstehuis binnen te gaan. Voor deze informatie en andere: Klik hier .
i. Statistiek gemeenten. Het RIVM houdt dagelijks de getallen van besmettingen bij per burgerlijke gemeente. Het overzicht laat zien hoe op dit moment het aantal patiënten stijgt in de hele classis. Zwartewaterland, Dinkelland en Kampen horen bij de zwaarst getroffen gemeenten. Klik hier.
j. Buitengewone situatie. Wie ooit kerkrecht leerde, zal bij artikel XIX hebben gedacht aan een theoretische tekst voor oorlogstijd. Dr. Jan Dirk Wassenaar, scriba van de classis, legt uit dat die tekst op dit moment uiterst actueel is. Klik hier.

Ga terug