Privacy statement

Wij leggen geen zgn. bijzondere kenmerken vast. Wel hebben wij uw gegevens opgenomen – indien van toepassing – in het doopregister en het register van belijdende leden. We realiseren ons dat we op deze wijze gegevens hebben vastgelegd die gezien mogen worden als een indirect bijzonder kenmerk.

Wij leggen de persoonsgegevens vast van onze debiteuren en crediteuren, deze gegevens zijn vastgelegd in onze financiële administratie en alleen die gegevens die voor de uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijk zijn. Verder hebben wij de persoonsgegevens vastgelegd in onze CRM database van mensen die ons financieel steunen (giftgevers), van mensen die ons een machtiging hebben verstrekt (dit overeenkomstig de SEPA richtlijnen), van mensen die een Overeenkomst periodieke gift in geld met ons hebben gesloten.

Wij verklaren nadrukkelijk dat wij geen gegevens vastleggen die niet direct noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de betreffende werk.

Privacyrechten

Onder de AVG zijn een aantal rechten beschreven, waarbij het ‘recht op vergeten’ en het ‘recht op dataportabiliteit’ feitelijk nieuwe rechten zijn. Indien iemand op basis van de rechten die binnen AVG van toepassing zijn, hiervan gebruik wil maken dan kan dat via e-mail naar: functionarisgegevensbescherming@pkn-dedemsvaart.nl


Dedemsvaart | 31 oktober 2018

 

Privacyverklaring

Dit privacystatement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers aan de website van Protestantse Gemeente Dedemsvaart i.w.

 

Protestantse Gemeente Dedemsvaart i.w.

http://www.pkn-dedemsvaart.nl/pagina/samen_gemeente_0/68/

 

Adres: “Kerkelijk centrum De Antenne”

Wilhelminastraat 3

7701 HA Dedemsvaart

Adres: “Van Dedemkerk”

Hoofdvaart 5

7701 JE Dedemsvaart

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Protestantse Gemeente Dedemsvaart i.w. verwerkt uw persoonsgegevens, omdat u gebruik maakt van de diensten van Protestantse Gemeente Dedemsvaart i.w., en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Protestantse Gemeente Dedemsvaart i.w. verstrekt. Protestantse Gemeente Dedemsvaart i.w. kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Uw voor- en achternaam
Uw adresgegevens
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres

Waarom zijn deze gegevens nodig

Protestantse Gemeente Dedemsvaart i.w. verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen.

Beveiliging en bewaartermijnen

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking. We bewaren uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan, wettelijk verplicht is en/of noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is daarom afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

Delen met anderen

Protestantse Gemeente Dedemsvaart i.w. verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Protestantse Gemeente Dedemsvaart i.w. worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Protestantse Gemeente Dedemsvaart i.w. gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Protestantse Gemeente Dedemsvaart i.w. maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Protestantse Gemeente Dedemsvaart i.w. bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.
De aldus verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Protestantse Gemeente Dedemsvaart i.w. te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Protestantse Gemeente Dedemsvaart i.w. heeft hier geen invloed op. Protestantse Gemeente Dedemsvaart i.w. heeft Google geen toestemming gegeven om via Protestantse Gemeente Dedemsvaart i.w. verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar: functionarisgegevensbescherming@pkn-dedemsvaart.nl  en we zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Privacyverklaring van de Protestantse Gemeente Dedemsvaart i.w. gebaseerd op een modelverklaring van de Protestantse Kerk Nederland

 

Ga terug