Ambtsdragers conferentie

Samen willen wij deze avond op zoek gaan naar wie Henri Nouwen was en wat hij ons kan leren.

De agenda is aanwezig in de zaal.

Ook belangstellenden  zijn van harte welkom. In verband hiermee zouden wij u willen vragen of u het in uw plaatselijk kerkblad wilt vermelden.

Er zal deze avond een boekentafel van de evangelische boekhandel ‘de Fakkel’ zijn.

www.fakkel.nl

Wilt u zich telefonisch en het liefst per email opgeven bij het onderstaande adres voor 10 maart,

Met een hartelijke groet,

namens het comité van voorbereiding,

mevr. Gineke Peltjes                                                        
v. Royensweg 53
7691 BR Bergentheim
0523 300854
06-30955705
ginekepeltjes@gmail.com

Ga terug