Catechesatie voor de jeugd

Uitnodiging voor catechesatie voor onze jeugd van 12 tot en met 15 jaar

(Deze tekst is ook te downloaden)

Beste ouder(s) of verzorger(s) van een tiener,

In het afgelopen seizoen hebben we gemerkt dat de tienercatechese, geleid door de predikanten, positief is ervaren.

We willen ook dit seizoen weer met catechese verder gaan. De catechese zal dit jaar in       1 blok van 8 avonden gegeven worden :  Start  januari 2018 voor een groep  van 12 en 13 jarigen en een groep van 14 en 15 jarigen ( in overleg wordt een avond bepaald).

In tegenstelling tot de vorige catechese periode worden deze avonden gegeven door de YMCA.

De YMCA Zwolle heeft veel ervaring met jongerenwerk en het programma is met dominee Karsten van Staveren afgestemd.

Door dit te doen hopen wij erop de continuïteit in catechese voort te zetten en dat er een vriendschappelijke band ontstaat tussen tieners onderling en leiding, waarin het geloof openhartig ter sprake kan komen. Juist ook, omdat de kans dan groter is dat we elkaar vaker tegen het lijf lopen in en buiten de kerk.

We merken hoe belangrijk medeverantwoordelijkheid juist ook van ouders is. Geloofsopvoeding is toch in de eerste plaats een taak van de ouder en/of verzorgers, waarbij de kerk graag een ondersteunende rol wil vervullen.

Daarom nodigen we de jongeren samen met hun ouders uit op maandag 15 januari  2018 om 19:30 voor de inschrijvingsavond in de Fontein. Hier inventariseren we wie er mee wil doen, hoe we elkaar op de hoogte kunnen houden, en wanneer we bij elkaar komen. Het lijkt ons belangrijk om ouders en tieners op deze  avond samen te ontmoeten.

Zou jij of je tiener iemand kennen die geen uitnodiging voor catechese heeft gekregen, betekent dit niet dat hij/zij niet welkom is. Iedereen die met ons iets van het geloof wil ontdekken is van harte welkom.

 Laat dit even weten aan Cees van Tilburg (maaikecees@hetnet.nl of 0645735872).

Een hartelijke groet van de taakgroepen jongeren , leren en de YMCA

We hopen jullie op 15 januari te zien en te spreken

Cees van Tilburg

Ga terug