SELA

 

DONDERDAG 28 MAART 2019, 20.00 UUR

SELA IN DE VAN DEDEMKERK te DEDEMSVAART

De christelijke band Sela speelt in maart 2019 in dorpskerkenoveral in het land.
De concerten staan in het teken van zingen,heerlijk luisteren én kennismaken met nieuwe liederen diedoor Sela zijn en worden geschreven. In eenheid, ongeacht bijwelke kerk je hoort, God alle eer toezingen!
Er staan liederen op het programma die in de afgelopen jarenzijn geschreven en inmiddels breed bekend zijn binnenchristelijk Nederland, aangevuld met nieuwe, nog niet eerdergespeelde liederen.
De bandleden begeleiden de liederen metzang en muziek met piano, gitaar, bas, drums en percussie,viool, fluiten en accordeon.Voordat nieuwe liederen worden opgenomen, is het belangrijkom te kijken of ze geschikt zijn voor samenzang.
Kom daarom naar een van de concerten van de dorpskerkentour en laat Selahoren of de nieuwe liederen geschikt zijn voor gebruik in dekerk van nu!
Jouw stem is van belang voor het nieuwe album,wat begin september dit jaar verschijnt.

Meer informatie vind je op www.sela.nl of www.truetickets.nl

Kaarten verkrijgbaar via   www.truetickets.nl/sela

Lees meer..

Opendeurdienst 24 februari 2019

“Dat had je gedroomd!”. Dat is het thema van de Opendeurdienst van zondag 24 februari in de van Dedemkerk.  Jakob droomt, hij ziet engelen die langs de ladder omhoog klimmen en weer afdalen, de Jakobsladder. Het verhaal uit Genesis is een verhaal over list, bedrog, belofte, zegen. Kortom een onderwerp met vele kanten. En gaat de weg naar de hemel wel omhoog? Op welke momenten ervaar je dat aarde en hemel met elkaar verbonden zijn?

Voorganger in deze dienst is ds. B.H. van de Weg uit Nijverdal.

Muzikale medewerking zal worden verleend door de familie Nijmeijer uit Bergentheim.

Het orgel zal worden bespeeld door Freddy Bruins.

Vanaf 18.50 uur worden er enkele bekende liederen gezongen, waarna de dienst om 19.00 uur begint.

We zien u/jullie graag!

 

Lees meer..

OP HET LEVEN! Verhaaldienst

OP HET LEVEN!

Verhaaldienst

Zondag, 17 maart 2019 om 9.30 uur in de Antenne te Dedemsvaart

Hans Bouma, verhaal en poëzie – Luko Hans, piano


Over wat er met Lazarus gebeurde, zijn vriendschap met Jezus, zijn vroege dood en zijn opwekking, kun je een preek houden, maar je kunt Lazarus ook zelf aan het woord laten. Dat gebeurt in deze dienst. Met als titel Op het leven! vertelt Lazarus, zeven jaar na zijn opwekking, bij monde van Hans Bouma zijn verhaal. Een even schokkend als bevrijdend verhaal waaraan Luko Hans muzikaal deelneemt.

Zeven jaar later. Iedere dag heft Lazarus met zijn zusters Maria en Martha bij de maaltijd het glas. Lechajim! Op het leven. Het leven dat doorgaat. Het leven dat gevierd mag worden.

Het verhaal van Lazarus wordt ingeleid door de poëtisch-muzikale collage Spreek dan van geluk.


 

Lees meer..

Privacy statement

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Vanaf 25 mei 2018 is de AVG van kracht en dat heeft consequenties voor het omgaan met persoonsgegevens.

Vastleggen van persoonsgegevens

Wij leggen persoonsgegevens vast die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van ons werk. Dat betekent dat wij van iedereen die een abonnement heeft op één van onze bladen de adresgegevens hebben vastgelegd. Naast de adresgegevens hebben wij, indien die gegevens bij ons bekend zijn, ook de bankgegevens vastgelegd.

Lees meer..

Startzondag 2018

Foto's boottocht

Op verzoek weer opnieuw geplaatst

Onder deze link

Lees meer..

Ons Logo

Op de pagina organisatiestructuur vindt u de uitleg over ons logo

U kunt daar ook komen via de volgende link

Lees meer..

Vacatures kerkenraaad

Raadpleeg voor de aankomende vacatures in de kerkenraad onze vacturebank

Lees meer..